Horari General

L’horari d’apertura del centre és el següent:

 • Dilluns a dijous de 8h a 21:20
 • Divendres de 8h a 20:10 

L’horari del centre és ordinari en torns de matí i vesprada:

 • Torn de matí: de 8 a 14:20
 • Torn de vesprada: de 14:20 a 21:20 (divendres fins a les 20:10)

Torns 

1r ESO: tots els matins i les dues primeres hores de la vesprada del dimarts.-

2n ESO: tots els matins i les dues primeres hores de la vesprada del dijous.

3r i 4t ESO: tots els matins i les dues primeres hores de la vesprada de dilluns i dimecres.

Grups de FP Bàsica: el grup de 1r FP Bàsica Informàtica i Comunicacions té un horari de matí i  la resta totes les vesprades a partir de les 14:20 hores.

Batxillerats de Ciències i Batxillerat d’Humanitats: tots els matins.

Batxillerat d’Arts : totes les vesprades.

Batxillerat d’Esportistes d’elit, (Batxillerat mixt de Ciències i d’Humanitats): horari partit, de 10.20 h o 11:00 h fins  17 :05 h,

Cicles de grau mitjà i superior de formació professional :

 • El CF de grau mitjà de conducció d’activitats físiques en el medi natural té un horari mixte (matíns i vesprades).
 • El CF de grau superior de TAFAD té un grup de 1r ( 1º de TAFAD-A) en torn de matí i la resta de grups ( 1r i 2n de TAFAD-B i el grup de 2n de TAFAD-A) en té un torn mixte ( matins i vesprades)
 • El CF grau mitjà de gestió administrativa (1r i 2n) té torn de matí
 • El CF de grau superior assistència a la direcció (ASIDIR)( 1r i 2n ) té torn de vesprada
 • Primer curs de la resta de cicles formatius és en torn de matí i són els següents:
  • De grau mitjà
   • 1r activitats comercials
   • 1r de sistemes microinformàtics i xarxes ( SMR)
  • De grau superior
   • 1r administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIR)
   • 1r desenvolupament d’aplicacions web (DAW)
   • 1r comerç internacional
   • 1r gestió de vendes i espais comercials
   • 1r administració i finances
 • Segon  curs de la resta de cicles formatius és en torn de vesprada i són els següents:
  • De grau mitjà
   • 2n activitats comercials
   • 2n sistemes microinformàtics i xarxes ( SMR)
  • De grau superior
   • 2n administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIR)
   • 2n desenvolupament d’aplicacions web (DAW)
   • 2n comerç internacional
   • 2n gestió de vendes i espais comercials
   • 2n administració i finances