Avís legal

La utilització del contingut i / o serveis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les següents condicions:

Condicions d’ús del portal

IES Conselleria dependent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.
Aquest portal pot contenir enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.
Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en aquest portal són propietat de IES Conselleria i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ consentiment de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i excepte quan s’indique el contrari.
Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a baixar des d’aquest portal, han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.
IES Conselleria no es fa responsable dels possibles danys que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a IES Conselleria.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, IES Conselleria l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable del qual és el Manual d’adequació a la LOPD per als Centres educatius públics Versió: 1 Pàg: 9 corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.
Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació:

secreiesconselleria@gmail.com

La recollida de les seves dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferts en la present web.
IES Conselleria farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vostè exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d’informació.
IES Conselleria li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, segons el que disposa l’R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els jutjats i tribunals de València.