IES Conselleria

PROVES ACCÉS ALS  CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2014

 

Resolució

 

ADMISSIÓ ALUMNAT 2014/15

 

Legislació:

 

Ordre 14/2013 (on es regula el procediment d'admissió)

Resolució 25 febrer 2014 (calendari d'admissió en l'annex III)

Resolució 27 març 2014 (on s'estableix la zona única)

Resolució 28 març 2014 (instruccions escolaritzacions d'alumnat els pares dels quals no conviuen...)

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

PROVES PER A PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER


Legislació a consultar: Resolució 09/01/2014 i Ordre 1/2012

 

Instruccions

 

Calendari d'actuació

 

Llistats definitius

 

Exempcions

 

Criteris d'avaluació i materials per a les proves

-o-o-o-o-o-o-o-

 

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA

 

RESOLUCIÓ del 17 de març de 2014, DOCV del 25 de març de 2014

 

EN AQUEST CENTRE SOLS ES REALITZARAN LES PROVES DEL CICLE SUPERIOR DE GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING

Inscripció: Del 31 de març fins el 10 d'abril.

Llistats provisionals: 14 d'abril (dues pàgines)

Reclamacions als llistats provisionals: 14, 15 i 16 d'abril.

Llistats definitius: 30 d'abril

Realització de les proves: Entre el 26 i 30 de maig.

 

EL CALENDARI I HORARI DE LES PROVES es farà públic el 12 de maig en el tauló d'anuncies i en la web de l'IES CONSELLERIA.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

- Sol·licitud d'inscripció:

- DNI o NIE (original i fotocòpia).

- Justificant d'haver pagat en el banc la taxa corresponent: 27,61euros

- Certificació acadèmica oficial.

 

Els candidats que tinguen alguna discapacitat que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació expedida per l'organisme competent que certifique la discapacitat.

 

MÉS INFORMACIÓ:

en la pàgina web de la Conselleria d'Educació.

www.cece.gva.es

 

-0-0-0-0-0-0-

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS PER ALS PARES I MARES


1. El lliurament de notes de la Segona Avaluació es realitzarà el proper 31 de març.


2. Des del CEFIRE s'ha organitzat un curs on els pares i les mares poden participar:

El CEFIRE de València organitza per als dies 3 - 4 - 5 d'abril de 2014 les Jornades Educar per a l'ús responsable d'Internet, dirigides a docents i famílies. Es parlarà d'Aplicació (utilització a les aules), Intervenció (aspectes legals) i Prevenció (bones pràctiques que permeten un ús segur).

-o-o-o-o-o-o-o-
 

ESCOLA DE PARES II (2n nivell) DE L'IES CONSELLERIA

El proper dia 20 de gener, dilluns, iniciem el segon nivell de l'Escola de Pares, coordinada per n'Agustín Durán de l'Ajuntament de València, i amb les xarrades del psicòleg en Federico Petrica. El calendari i horari de les sessions és el que s'específica a continuació. Recorden que comencen a les 18:00 hores.

1ª.- 20/01/2014

 

2ª.- 03/02/2014

 

3ª.-  17/02/2014

 

4ª.-  03/03/2014

 

5ª.-  14/04/2014

 


 

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2013-2014

 

Poden trobar la Resolució on es fixa, en el següent enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6678.pdf

 

**********

 

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2013/14

 

La relació de llibres de text per al proper curs la poden trobar en aquest enllaç.


IMPORTANT: Es recomana a l'alumnat que haja cursat alguna assignatura amb Adaptació Curricular o Reforç, en Primària o ESO, que espere a l'inici de curs per a ser informat pel professorat de l'assignatura sobre quin llibre o material ha d'adquirir.

 

**********